Kurser

 

PLAN - PRICE

Description

Lär dig grunderna i Mental Träning 


En heldagskurs som ger dig grunderna i Mental Träning. Den lär dig att öka din förmåga att till att må, fungera och prestera bättre i vardagen.


Med fokus på avslappningsträning, där du får en inblick i hur effektiv avspänning fungerar i stressade situationer.


* 4 mentala ljudfiler - AVSLAPPNING

* Kurspärm om mental grundträning

* Ekologisk frukost

* Eftermiddagsfika


NÄR:
Lördagen den 23/11

VAR:
Löftadalens Folkhögskola


INVESTERING:

1.495,-

Själv & Målbildsträning 


Denna kurs är en fortsättning på den mentala grundkursen. Här får du arbeta med den kanske viktigaste egenskapen för framgång, din självbild.


Du får lära dig att programmera in attraktiva målbilder, som ger dig energi, inspiration och engagemang.


* 4 mentala ljudfiler - UTVECKLING

* En kurspärm om Själv & Målbildsträning

* Ekologisk frukost

* Eftermiddagsfika


NÄR:

januari 2020


VAR:

Kungsgatan 29, Varberg


INVESTERING:

1.495,-

Mental Styrketräning 


Din mentala styrka handlar om din förmåga att skapa och behålla ett idealt sinnestillstånd oavsett situation och vad som än händer.


Här tränar du din motivation och attityd,
samt övar upp din förmåga att kontrollera dina sinnestillstånd.


* 4 mentala ljudfiler - UTVECKLING

* En kurspärm om Själv & Målbildsträning

* Ekologisk frukost

* Eftermiddagsfika


NÄR:

mars 2020


VAR:

Kungsgatan 29, Varberg


INVESTERING:

1.495,-


Jag publicerar mina ljudfiler genom:

Du kan även ladda ner eller köpa filerna här:

BOKA DIREKT!