Mental Träning

Mental Träning handlar om dina mentala processer. Hur dina tankar, känslor och inre bilder påverkar ditt beteende och dagliga handlingar. Vi vet ju alla vad fysisk träning innebär, att vi regelbundet, långsiktigt och systematiskt tränar för att må, fungera och prestera bättre. Mental träning fungerar på samma sätt.

Mental Träning är ett ”gör-det-själv” projekt som bygger på egenträning.

Z

5 grundläggande områden

Det finns ett antal olika områden där mental träning är användbart. men dessa fem områdena betecknas som extra viktiga:

 • Mål och Motivation
 • Självförtroende
 • Koncentration
 • Reglera spänningsnivån
 • Visualisering/mentala föreställningar

Inom den mentala träningen används två metoder för detta:

Kognitiv metod – med hjälp av t.ex. målbildsträning vill man påverka individens sätt att tänka.

Somatisk metod – med hjälp av återkoppling och/eller progressiv avspänning ska olika kroppsfunktioner (puls och muskler) påverkas.

 

t

Varför Mental Träning?

Mental Träning är ingen ny metod för att må bra, prestera och fungera bättre. Flera vetenskapliga studier har visat att regelbunden och systematisk Mental Träning bl. a. leder till:

 • Ökad självkänsla och bättre självförtroende
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
 • Ökad självkännedom
 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Mer positiv attityd till livet
 • Minskad stress och bättre sömn
 • Du blir bättre på att styra dina tankar och få ökad kontroll
 • Du blir och känner dig lugnare, säkrare och mer trygg
 • Ökad arbetsförmåga
 • Mer energi
 • Förbättrade relationer
 • Ökade förutsättningar att uppnå dina livsmål
 • Du ökar din mentala styrka
 • Du lär dig att visualisera attraktiva målbilder
 • Avspänd effektivitet vid olika prestationer
 • Att skapa motivation när du behöver det
 • Du lär dig att kontrollera dina sinnestillstånd
 • Du bygger envishet, viljestyrka och mod
 • Att lättare ta beslut
 • Ökad kreativitet
 • Ökad optimism
 • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer

Gratis ljudfil - progressiv avslappning

MENTAL TRÄNING

Lär dig att fokusera på
rätt saker

N

Maximal prestation

N

Nå dina mål

N

Hantera press

N

Må och fungera bättre

N

Bättre självkänsla

N

Ökat självförtroende

N

#FromLowToFlow

=

Mental Grundträning

Det första steget inom mental träning är att du blir medveten om dina inre spänningar och hur det känns att vara riktigt avslappnad, både kroppsligt och mentalt.

A

Självbild och Målbild

Här får du bl a träna dig i att stärka din självbild, öka ditt självförtroende, attityd och koncentrationsförmåga. Du arbetar effektivt med målbildsträning och dina mentala styrkor.

>

Mental Styrketräning

Mental styrketräning fokuserar på de oerhörda styrkor och fantastiska resurser som finns i varje människa. Denna träning ger dig teknikerna så att du kan växa som människa.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Call Now ButtonBOKA DIREKT!