Coaching

Små förändringar = STORA resultat

INTROSAMTAL

Förändringen börjar med ett samtal med mig. Boka ett gratis introsamtal på 30 minuter för att ta reda på hur ett upplägg kan se ut för just dig. Här utreder vi vilka behov du har och vilka slags förändringar du önskar i livet.  

BOKA NU

COACHINGPAKET

Coaching handlar främst om hjälp till självhjälp. Tillsammans hjälps vi åt att komma förbi hinder och blockeringar i livet och frigöra outnyttjad potential.
Här sätter vi även tydliga, konkreta och tidsbundna mål för att skapa ett syfte.

LÄS MER

TRÄNINGSPROGRAM

Läs mer om de olika programmen och hitta det upplägg som passar dig bäst. Programmen är skapta för att hjälpa dig låsa upp din potential, skifta ditt mindset och ge dig mentala verktyg så du både kan prestera och ha roligt under tiden.

LÄS MER

Coaching

Agera enligt dina livsmål

Lever du ditt liv som du önskar eller finns det delar du vill ändra på? Är det dags för en förändring? Coaching kan vara ett av de mest effektiva och roliga verktygen som finns för att bryta oönskade mönster och beteenden, förstå hur du fungerar, vad du behöver, vad du vill och ditt syfte.

Bli den bästa versionen av dig själv!

Innan du börjar med coaching får du ett 20-30 minuters samtal som både är gratis och förutsättningslöst. Under samtalet får du berätta vad dina mål med coachingen är samtidigt som jag berättar mer om själva processen,och annan information som du behöver, innan du sätter igång.

Små förbättringar = STORA resultat!

"

Jag har börjat att reflektera kring mitt liv och min vardag. Vad jag vill göra och efter det börjat göra förändringar i rutiner samt tagit steg framåt för att nå dit jag vill. Det har gjort ENORM SKILLNAD på bara 3 månader, jag är jättenöjd!

JESSICA

"

Innan jag började arbeta med Freddie var stress, press och frustration en daglig del av mitt liv. När Freddie introducerade mig till mental träning hittade jag ett lugn, en avkoppling och en fristad, något jag kunde applicera på alla delar av mitt liv.

FELICIA

"

Jag är oerhört glad över att jag bestämde mig för att testa mental träning. Freddie har hjälpt mig att få livet tillbaka och kunna njuta av det på samma gång. Min resa fortsätter.

THERESE

"

Jag har börjat att reflektera kring mitt liv och min vardag. Vad jag vill göra och efter det börjat göra förändringar i rutiner samt tagit steg framåt för att nå dit jag vill. Det har gjort ENORM SKILLNAD på bara 3 månader, jag är jättenöjd!

JESSICA

"

Är evigt tacksam för all hjälp jag fått, alla bra konkreta råd som jag vet kommer hjälpa mig både i min sport och arbetslivet. Känns som jag vunnit OS!

CHARLOTTA

Coachingpaket

The Flow Effect
Små förändringar = STORA resultat!

ONLINE

1 coachingsamtal

Om du känner att det är dags för en förändring i ditt liv, men inte riktigt vet vad eller hur?

START!

3 coachingsamtal

För dig som har en någorlunda klar bild över vad du vill göra och vill/behöver komma igång!

SMART!

5 coachingsamtal

Här får du en inblick i stresshantering, målanalys och konstruktiv feedback

SÅKLART!

8 coachingsamtal

Här jobbar vi med självledarskap, värderingar och excellent kommunikation

PREMIUMPAKETET

12 coachingsamtal

Här erbjuds du en tydlig och strukturerad väg
för personlig utveckling

Premiumpaketet

Maxa din potential!

Detta coachingpaket med 12 samtal på minst 6 månader, erbjuder dig en tydlig och strukturerad väg för personlig eller professionell utveckling. Du sätter upp mål, arbetar mot dem och mäter dina framsteg över tid.

Premiumpaketet ger dig en möjlighet till självreflektion och ökad medvetenhet om dina styrkor, svagheter, värderingar och mål. Detta hjälper dig att fatta bättre beslut och förbättra ditt självförtroende.

Coaching innebär ofta att man diskuterar och utforskar olika lösningar på problem eller utmaningar. Detta kan hjälpa dig att utveckla din problemlösningsförmåga och se problem ur olika perspektiv.

En mental coach fungerar som en pålitlig partner som lyssnar, stödjer och bekräftar dina framsteg och prestationer.

Premiumpaketet med 12 samtal och mental träning är en kraftfull metod för personlig och professionell utveckling genom att erbjuda struktur, stöd och riktning för dig att nå dina mål och förbättra olika aspekter ditt liv!

Coaching

5 exempel på hur en livscoach kan hjälpa dig

  1. Ökad självkännedom: Genom att jobba med en livscoach kan du lära känna dig själv bättre, identifiera dina styrkor och svagheter, och hitta de områden där du vill utveckla dig själv.
  2. Mål och fokus: En livscoach kan hjälpa dig att sätta upp mål för ditt liv och fokusera på de områden som är viktigast för dig. Genom att ha tydliga mål och fokus kan du öka motivationen och uppnå större framgång.
  3. Ökat självförtroende: Genom att arbeta med en livscoach kan du öka ditt självförtroende och självkänsla. Genom att förbättra din självbild och attityd kan du bättre hantera svårigheter och ta mer kontroll över ditt liv.
  4. Förbättrade relationer: En livscoach kan hjälpa dig att förbättra dina relationer med andra människor. Genom att lära dig mer om kommunikation, konflikthantering och samarbete kan du bygga starkare, mer meningsfulla relationer.
  5. Ökad livskvalitet: Genom att jobba med en livscoach kan du upptäcka nya perspektiv och möjligheter för att förbättra din livskvalitet. Du kan lära dig att hantera stress, uppnå balans mellan arbete och fritid, och hitta större mening och syfte i livet.

Livshjulet

Ett utmärkt sätt att fastställa ditt nuläge

Livshjulet är ett av många verktyg vi använder för att fastställa ditt nuläge. Här får du en klar bild av inom vilka områden i ditt liv som behöver förändra, för att må och fungera så bra som möjligt.

Coaching

Finn balans och harmoni i livet

INTROSAMTAL

Förändringen börjar med ett samtal med mig. Boka ett gratis introsamtal på 30 minuter för att ta reda på hur ett upplägg kan se ut för just dig. Här utreder vi vilka behov du har och vilka slags förändringar du önskar i livet.  

BOKA NU

MENTAL TRÄNING

Mental Träning handlar om dina mentala processer. Hur dina tankar, känslor och inre bilder påverkar ditt beteende och dagliga handlingar. Mental träning är ett ”gör-det-själv” projekt där du tar ansvaret för din personliga utveckling

LÄS MER

TRÄNINGSPROGRAM

Läs mer om de olika programmen och hitta det upplägg som passar dig bäst. Programmen är skapta för att hjälpa dig låsa upp din potential, skifta ditt mindset och ge dig mentala verktyg så du både kan prestera och ha roligt under tiden.

LÄS MER

Coaching

Vad kan du få av mig som din coach?

 

Coaching skiljer sig från terapi, rådgivning och konsultation. Nedan beskriver jag 10 saker som du kan förvänta dig av mig som din coach:

1. Perspektiv – jag ger dig nya sätt att se på en situation

2. Stöd – jag stöttar dig med engagemang och förståelse

3. Kunskap – jag delar med mig av mina kunskaper och livserfarenheter

4. Lösningar – jag hjälper dig att hitta konstruktiva lösningar på dina problem.

5. Handlingsplaner – du och jag skapar effektiva handlingsplaner tillsammans.

6. Struktur – Tillsammans skapar vi en struktur som hjälper dig att ta större ansvar för dina handlingar.

7. Färdighetsträning – jag hjälper dig att förbättra dina yrkes – och livsfärdigheter.

8. Strategi – Jag hjälper dig att utveckla en genomförbar strategi.

9. Återkoppling – Jag observerar och ger dig återkoppling på ditt agerande.

10. Utmaning – Jag hjälper dig att ta dig an passande utmaningar.

The Flow Effect

Små förändringar = STORA resultat!

”The Flow Effect eller ”Flow State” handlar om att du gör ständiga förbättringar med hjälp av små justeringar. När vi föresätter oss att skapa en förändring fokuserar vi vanligen på slutmålet och inte på de steg vi behöver ta för att nå dit. Det är en av anledningarna till att vi så ofta misslyckas och tröttnar…

”The Flow Effect” är en psykologisk term som beskriver tillståndet när en person är fullständigt uppslukad av en aktivitet och upplever en känsla av flytande fokus och engagemang. Detta tillstånd är ofta kännetecknat av en förlust av medvetenhet om tid och omgivning, och en känsla av djup tillfredsställelse och prestation.

”Flow State” kan uppstå när en person utmanas tillräckligt för att stimulera deras färdigheter, men inte så mycket att det blir överväldigande. Till exempel kan det hända när en idrottare eller musiker är helt engagerad i sitt spel eller sin prestation, eller när en författare eller konstnär är fördjupad i sitt skapande.

Forskning har visat att ”Flow State” kan ha en positiv inverkan på en persons prestation och välbefinnande. När en person upplever Flow State kan det bidra till att förbättra deras självförtroende och motivation, minska stress och öka kreativiteten.

För att uppleva ”Flow State” är det viktigt att hitta en aktivitet som är tillräckligt utmanande för ens färdigheter, men inte överväldigande. Det kan också hjälpa att ha en klar målbild och få omedelbar feedback på ens prestationer. Med tiden kan en person också lära sig att framkalla ”Flow State” genom att medvetet skapa en optimal balans mellan utmaning och färdighet i en aktivitet.

The Flow Effect innebär små förändringar varje dag regelbundet. Vi börjar med att identifiera ditt mål och dina hinder på vägen dit. Vi tar ett hinder i taget och gör små förändringar inom just det området. På detta sätt minskar du prestationsångesten och avståndet till ditt mål, samt låter kropp och sinne sakta men säkert anpassa sig till de nya vanorna.

Vi har en inbyggd motvilja mot förändringar. Detta beror på att våra hjärnor är utformade så att olika sorters utmaningar kan utlösa både motstånd och rädsla. The Flow Effekt får dig att sätta i gång och du inser inte ens vilka ansträngningar du gör. På detta vis är det mycket lättare att komma över den mentala blockeringen som förändringar kan ge upphov till.

STARTEN

R

Du väljer själv vilket upplägg som skulle passa för just dig. Om du är lite osäker, är en bra start att boka ett gratis introduktionssamtal på 30 min

SAMTALEN

v

Om du bor i Göteborgstrakten med omnejd finns möjlighet till att träffas irl. Om inte sker samtalen via telefon eller online via zoom eller skype

PROCESSEN

För att uppnå en varaktig förändring och märkbart resultat, rekommenderas ett minimum på 6 samtal, fördelat på totalt 90 dagar

BOKA DIREKT!