Mental Träning

Idrott – Hälsa – Karriär

Mental Träning inom sport & idrott

Skapa ditt FLOW!

Vår nästa gräns för prestation, finns inte i kroppen utan i sinnet. Alla kan påverkas av rädsla, stress, ångest, trötthet och förlust av fokus. Alla idrottare föredrar att hamna i ”zonen” så snabbt som möjligt och att stanna där så länge de kan. Detta tillstånd kallas för FLOW. Detta tillstånd är även känt hos konstnärer, musiker, skådespelare men kan appliceras i alla sammanhang. 

För att nå FLOW krävs det att du tränar mentalt. Detta gör du både kognitivt (tankar och känslor) och somatiskt (avslappning i kroppen). De mentala träningsprogrammen nedan är specialgjorda för detta ändamål. Här ser du över din motivation och dina mål. Arbetar med självkänslan/självförtroendet, reglerar spänningsnivån och lär dig att visualisera samt använda bildspråk.

Programmen hjälper dig att bli ännu bättre och njuta ännu mer av din idrott, oavsett vilken nivå du befinner dig på. Fysiska färdigheter är viktigt i idrott, men kroppar tävlar inte; det är människor som tävlar med kropp, sinne och känslor. Det är din mentala förmåga som lär dig tänka i nya banor för att till exempel;

 • öka ditt självförtroende
 • försätta dig i tillstånd av flow, där allting fungerar
 • hindra dig från att bli för nervös, eller distraherad.
 • hjälpa dig att lära bättre och snabbare samt njuta mer av din idrott
  Det är dessa mentala färdigheter vi utforskar i de mentala träningsprogrammen

Idrottslig framgång

Tre faktorer för idrottslig framgång

1. FYSISK FÖRMÅGA

Kroppens förmåga att utföra ett arbete. 
Du kommer ingenstans med mentala färdigheter om din kropp inte lyder dig. Att vara i god fysisk kondition innebär att du är mer uthållig, snabbare och starkare.

2. TEKNISKA FÄRDIGHETER

Detta är ditt idrottsliga kunnande. Hur du exempelvis puttar i golf, servar i tennis eller kontrollerar skruven i en passning i fotboll. Dessa specifika färdigheter bygger du upp genom konsekvent träning.

3. MENTALA FÄRDIGHETER

Hjälper dig att uppnå den fysiska förmåga du behöver. De styr din energi och motiverar dig att uppnå dina mål. De hjälper dig att fokusera din uppmärksamhet och ger dig viljan att vinna. De ger dig det självförtroende som du behöver.

”När alla faktorer är likvärdiga, är det den mentalt starkaste personen som vinner.”

Mentalt Mästerskap 2.0

Mentala träningsprogram i mästarklass!

N

Bättre självkänsla

N

Solklara mål

N

Hantera press och stress

N

Ökat självförtroende

N

Maximera din prestation

N

Flow, utveckling och glädje

Mind Training Programs (MTP)

Maximera din prestation!

90-dagars
Game Changer!

Mindset GO!

Detta program kommer garanterat öka din självmedvetenhet och föra dig närmare dina mål! Du får reflektionsövningar och mentala ljudfiler för avspänd effektivitet varvat med praktiska färdighetsövningar för att skapa ett helt nytt mindset! 

Ur innehållet:

 • Målsättningsarbete
 • Stärk din självkänsla och självförtroende
 • Koncentration
 • Hantera press och nervositet
 • Lära av prestationen

Förutom detta ingår:

 • 8 coachingsamtal via DIGIROOM
 • 12 mentala ljudfiler + träningsprogram
 • E-boken ”Mitt mentala mästerskap”
 • Kontinuerlig sms-kontakt under programtiden

180 dagars
Peak Performer

Mindset FLOW

Här får du verkligen en inblick i den mentala träningens betydelse för din idrott, välbefinnande och totala hälsa.
Med coachande samtal varannan vecka så att du kan följa upp dina framsteg och personliga utveckling!

Ur innehållet:

 • Hitta din motivation
 • Sätt dina mål
 • Spänningsreglering
 • Mentala föreställningar
 • Flow

Förutom detta ingår:

 • 12 coachingsamtal via DIGIROOM
 • 16 mentala ljudfiler + träningsprogram
 • E-boken ”Mitt mentala mästerskap”
 • Kontinuerlig sms-kontakt under programtiden

För topprestationer inom din sport/idrott

5 nycklar!

1. SÄTTA MÅL

Målen tillhör spelets regler. Utan mål vet du inte varför du tävlar eller hur du ska göra för att vinna. Du behöver veta vad du vill uppnå och hur du vill uppnå det. Genom att sätta attraktiva mål får du en riktning och fokus, både kort – och långsiktigt.

2. MENTAL FÖRBEREDELSE

Är den gemensamma faktorn för utmärkta topprestationer inom alla områden. Allt som vi gör i den yttre världen måste först hända i den inre, mentala världen. Mentala föreställningar är ett mycket effektivt sätt att förbereda sig mentalt.

3. KONCENTRATION

Att fokusera och vara uppmärksam på det som händer precis nu. Idrottare använder många olika begrepp för detta; ”flöde”, ”flow” eller att vara i ”zonen”. Den enda vägen in i zonen är att sluta försöka och rensa bort de olika distraktioner som hindrar dig från att komma dit.

4. HANTERA DISTRAKTIONER

Dessa kan uppstå i många former; nervositet inför tävling, dålig miljö, otur och kassa domare. Vi kan inte kontrollera alla dessa omständigheter. Vi måste klara distraktioner och kunna hantera vår energi så att vi klarar av att göra vårt allra bästa.

5. LÄRA AV PRESTATIONER

Både bra och dåliga. Vi måste lära oss hantera både motgång och framgång. Framgång vill vi skapa mer av och motgång vill vi undvika. De bästa idrottarna gör misstag, men upprepar sällan dem. Att kunna hantera skador tillhör också denna inlärning.

Mind Training Programs (MTP) för idrottare

Lyftet kom när Arvid fick mental hjälp

”– Det har blivit att jag har tänkt för mycket och haft lite prestationsångest. Vi har jobbat med att jag har världens bästa jobb och det är hur roligt som helst. 95 procent av pressen kommer inifrån och kraven man ställer på sig själv. Jag har blivit bättre på att hantera det”

Duon stämmer kontinuerligt av under säsongen och för Arvid Aronsson har det varit ovärderligt.
– Han är ett bollplank som jag kan lyfta saker med och lätta på trycket. Och jag vet att allt stannar mellan oss.
På isen har den defensivt skicklige backen utvecklat spelet med puck.
– Jag har ett annat lugn och en annan kyla. Det har gjort att jag är där jag är.

Den mentala processen

5 stegsfasen

BOKA DIREKT!