NLP

Är en samling kraftfulla modeller, tekniker och antaganden för personlig utveckling och kommunikation på alla nivåer. Dessa verktyg möjliggör snabba och bestående förändringar som gör dig mer medveten, framgångsrik och fokuserad, oavsett vilket område som du önskar stärka.

NLP och Mental Träning

NLP och Mental Träning

En slagkraftig kombo!

Uneståhl Education som leder den svenska utbildningen inom Mental Träning har funnit att effekten av den mentala träningen ökar väsentligt, om även metoder från NLP:s rika ”verktygslåda” tas med och att omvänt.
NLP ger mera av långsiktiga effekter om den byggs på den mentala träningen

NLP som är en förkortning av neuro lingvistisk programmering är ett samlingsnamn på en uppsättning användbara, kraftfulla och enkla modeller, förhållningssätt och verktyg för personlig utveckling och effektiv kommunikation. Personligen använder jag mental träning som en plattform för avslappning och självpåverkan och NLP som spjutspets och nycklar i kommunikation och förändringsprocesser.

Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat…

Neuro

Handlar hur hjärnan och våra sinnen får och lagrar information och hur informationen sen bearbetas och filtreras. Genom att använda NLP kan du lättare hantera dina inre föreställningar och genom att styra dina tankar kan du:

– Ändra dina uppfattningar om situationer och människor.
– Påverka dina och andras reaktioner.
– Skapa den framtid du vill ha.
– Bygga de relationer du vill ha.

Lingvistik

Handlar om hur vi använder språket och orden och hur det påverkar oss och vår omgivning. Genom att lära dig att kommunicera och behärska språket kan du:

– Förmedla det du verkligen vill säga och bli förstådd
– Kommunicera på ett fängslande och övertygande sätt
– Förbättra kvaliteten på den information du utbyter med andra

Användningsområden

Programmering

Handlar om hur vi formar vårt beteende och våra vanor. Det är en kombination av hur vi tänker och våra värderingar. När du lärt dig uppfatta dina egna och omgivningens strategier kan du också förändra det du vill förändra och uppnå de resultat du vill uppnå, exempelvis:

-Förbättra din hälsa 
-Kommunicera bättre
-Förändra ett oönskat beteende
-Utveckla ditt ledarskap 

1

Personlig Utveckling

 • Hur du stoppar negativa tankar
 • Hur du byter ut dåliga vanor
 • Hur du styr ditt sinne
 • Hur du byter ut övertygelser
 • Hur du uppnår dina mål

Relationer

 • Hur du avslutar negativa personliga relationer
 • Hur du lättare tar kontakt med människor
 • Hur du med lätthet lär dig att skapa band med människor
 • Hur du når fram och kan kommunicera med dina barn
w

Kommunikation

 • Hur du sätter ord på dina tankar
 • Hur du läser av människor genom deras kroppsspråk
 • Hur du kan styra ett samtal
 • Hur du på bästa sätt löser olika konflikter
 • Hur du blir en imponerande talare

Karriär

 • Hur du blir grym på anställningsintervjuer
 • Hur du blir mer ordningssam och fokuserad
 • Hur du blir framgångsrik
 • Hur du ser möjligheter där andra ser problem
 • Hur du håller i möten som leder framåt

Hälsa

 • Hur du blir av med dina fobier
 • Hur du släpper negativa tankar
 • Hur du styr ångest och depression till positiv energi
 • Hur du mår så bra du någonsin kan tänka dig
 • Hur du bryter osunda vanor

Utbildning

Jag rekommenderar att du går en NLP Practitioner utbildning med fysiska träffar. För det är i mötet med andra människor du växer som person och individ.

Den utbildning som jag själv har gått är genom Camilla Gyllensvan och 4Life Academy. Mer information om utbildningen hittar du här>>

Anmäl dig idag!

w

Ledarskap

 • Hur du leder dig själv för att leda andra
 • Hur du blir en effektiv, tydlig och omtyckt ledare/chef
 • Hur du får dina medarbetare motiverade och prestera bättre
 • Hur du leder förändringsprocesser på bästa sätt
 • Hur du blir en mästare på utvecklingssamtal
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Call Now ButtonBOKA DIREKT!