NLP

Mental träning med turbo!

NLP

För att nå de resultat du vill uppnå behöver du veta vad du vill.
Genom att sätta mål och mäta dina framsteg når du dina mål snabbare.
När du dessutom tar bort mentala hinder och blir medveten om dina optimala sinnestillstånd gör du det enklare att nå ditt flow

Verktygslådan

Neuro-Linguistic Programming (NLP) är en metod för personlig utveckling som baseras på förhållandet mellan tanke, språk och beteende. NLP grundades på 1970-talet av Richard Bandler och John Grinder, och har sedan dess utvecklats till en omfattande samling av tekniker för att förbättra kommunikationen, självmedvetenheten och personlig utveckling.

NLP hävdar att det finns en koppling mellan våra mentala processer, vårt språk och vårt beteende. Genom att förstå och använda NLP-tekniker kan man identifiera och ändra negativa tankemönster och beteendemönster, och på så sätt förbättra sitt liv och sina relationer.

NLP använder sig av olika tekniker, inklusive visualisering, hypnos, och språkliga metoder, för att hjälpa människor att nå sina mål och förbättra sin mentala och känslomässiga hälsa. Det används ofta inom coaching, psykoterapi, personlig utveckling, och affärsutveckling.

Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat

Neuro

Hur vi tänker; vår neurologi

 

Lingvistik

Ord och hur vi använder dem; vårt språk

 

Programmering

Hur vi agerar för att nå resultat; våra mål

 

NLP

Mental Träning med turbo!

NLP innefattar ett antal grundläggande principer, attityder, insikter och tekniker för ökad förståelse att styra livet dit vi själva vill.
NLP används framgångsrik inom idrott, näringsliv, utbildning och personlig utveckling. Den mentala träningen utgör grunden för din utveckling.
NLP och dess grundläggande principer, attityder, insikter, färdigheter och tekniker hjälper dig att styra ditt liv dit du vill.

NLP och Idrott

Det finns fyra principer i NLP

VÅRDA DINA RELATIONER

Bra relationer med andra är viktiga, speciellt tränare, lagkamrater och kollegor. Var uppmärksam på relationen till dig själv, till exempel hur du behandlar din kropp och hur du skapar balans mellan motsägelsefulla krav inom idrotten, ditt lag resten av ditt liv

VETA VAD DU VILL

Att noggrant sätta upp mål och göra dem så motiverade och realistiska som möjligt. Allt du gör har ett syfte, men ibland uppnår du inte riktigt det du hade tänkt dig.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ DINA SINNEN

Var uppmärksam på det du ser, hör och känner. De berättar när du är på rätt väg att uppnå dina mål. En del av idrottslig träning innebär att utveckla lyhördhet för balans och timing. De idrottare som är mest framgångsrika har en högt utvecklad fysisk medvetenhet.

FYSISK OCH MENTAL FLEXIBILITET

Att prova olika sätt att uppnå ditt mål. Det finns många individuella  idrottare och lag som alltid agerar på ett visst sät. De använder sina styrkor och det kanske fungerar för det mesta, men vad händer om motståndaren gör något överraskande? Är du tillräckligt flexibel för att ändra din plan och göra något som fungerar bättre?

Dessa NLP-principer, goda relationer, målsättning, känslighet, uppmärksamhet och flexibilitet; är principer dom leder till framgång i idrott och i livet.

Talang? Vad har den då för betydelse? Är det så att vissa personer har mer naturlig fallenhet än andra? Kanske är det så, med det hindrar inte dig från att utveckla den talang du har. Du vet inte var dina gränser är förrän du har utvecklat din talang. Att säga att någon har naturlig talang är samma sak som att säga att en person är väldigt bra på något men att man inte riktigt förstår varför. Talang förklarar inte; den bara beskriver. Upptäck hur mycket talang du har och ha roligt på vägen!

Som Mental Tränare och NLP Coach hjälper jag alla som idrottar, från vardagsmotionärer till elitidrottare, som vill utveckla sina färdigheter och njuta mer av sin idrott

Vi börjar tillsammans. Var du sedan placerar ribban eller mållinjen är upp till dig.

Freddie Roth

Mental Tränare & NLP Master Practictioner

NLP ger dig förståelsen för hur människan kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna in, på vilket sätt du bäst kan bemöta andra och nå fram till dina medmänniskor.

Som mental tränare använder jag mig av de värdefulla verktyg som NLP har.

Genom att använda dig av NLP och applicera det på ditt eget liv kommer du att markant öka din personliga och professionella effektivitet. Du får en djup och skarpsinnig kunskap om hur du och andra fungerar vilket hjälper dig att styra dit liv dit du vill och ger dig ett större inflytande på dina relationer.

NLP används framgångsrik inom idrott näringsliv, utbildning och personlig utveckling,

NLP fokuserar inte på vad du gör utan på hur du gör det.

Jag använder mental träning, coaching och NLP för att du ska uppnå dina mål!

BOKA DIREKT!