The Flow Effect

Små förändringar, STORA resultat!

NLP

För att nå de resultat du vill uppnå behöver du veta vad du vill.
Genom att sätta mål och mäta dina framsteg når du dina mål snabbare.
När du dessutom tar bort mentala hinder och blir medveten om dina optimala sinnestillstånd gör du det enklare att nå ditt flow

Verktygslådan

Neuro-Linguistic Programming (NLP) är en metod för personlig utveckling som baseras på förhållandet mellan tanke, språk och beteende. NLP grundades på 1970-talet av Richard Bandler och John Grinder, och har sedan dess utvecklats till en omfattande samling av tekniker för att förbättra kommunikationen, självmedvetenheten och personlig utveckling.

NLP hävdar att det finns en koppling mellan våra mentala processer, vårt språk och vårt beteende. Genom att förstå och använda NLP-tekniker kan man identifiera och ändra negativa tankemönster och beteendemönster, och på så sätt förbättra sitt liv och sina relationer.

NLP använder sig av olika tekniker, inklusive visualisering, hypnos, och språkliga metoder, för att hjälpa människor att nå sina mål och förbättra sin mentala och känslomässiga hälsa. Det används ofta inom coaching, psykoterapi, personlig utveckling, och affärsutveckling.

Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat

Neuro

Hur vi tänker; vår neurologi

 

Lingvistik

Ord och hur vi använder dem; vårt språk

 

Programmering

Hur vi agerar för att nå resultat; våra mål

 

NLP

Mental Träning med turbo!

NLP innefattar ett antal grundläggande principer, attityder, insikter och tekniker för ökad förståelse att styra livet dit vi själva vill.
NLP används framgångsrik inom näringsliv, utbildning och personlig utveckling. Den mentala träningen utgör grunden för din utveckling.
NLP och dess grundläggande principer, attityder, insikter, färdigheter och tekniker hjälper dig att styra ditt liv dit du vill.

Mentalt Mästerskap 2.0

Mentala träningsprogram
för idrottare

N

Bättre självkänsla

N

Solklara mål

N

Hantera press och stress

N

Ökat självförtroende

N

Maximera din prestation

N

Flow, utveckling och glädje

90-dagars
Game Changer!

Mindset GO!

Detta program pågår under 90 dagar med samtal initial varje vecka. Du får övningar och mentala ljudfiler för avspänd effektivitet samt praktiska övningar för att skapa ett helt nytt mindset! 

Ur innehållet:

 • Målsättningsarbete
 • Stärk din självkänsla och självförtroende
 • Koncentration
 • Hantera press och nervositet
 • Lär dig av dina prestationer

Förutom detta ingår:

 • 8 coachingsamtal via digiroom/zoom
 • 8 mentala ljudfiler + träningsprogram
 • Boken ”Mitt mentala mästerskap”
 • En övningspärm och träningsdagbok
 • Kontinuerlig sms-kontakt under programtiden

6 månaders
Mentalt Träningsprogram

Mindset GROW

6 månader där du verkligen får en inblick i den mentala träningens betydelse för din personliga utveckling och prestation! Med coachande samtal varannan vecka så du kan checka av din personliga utveckling.

Ur innehållet:

 • Hitta din motivation
 • Öka ditt självförtroende
 • Spänningsreglering
 • Mentala föreställningar
 • Mentalt redo

Förutom detta ingår:

 • 12 coachingsamtal via digiroom/zoom
 • 12 mentala ljudfiler + träningsprogram
 • Boken ”Mitt mentala mästerskap”
 • En övningspärm och träningsdagbok
 • Kontinuerlig sms-kontakt under programtiden

12 månaders
Mentalt Träningsprogram

Mindset FLOW

Är du en högmotiverad person, som vill ha de rätta verktygen och mindsetet för att skapa de absolut bästa förutsättningarna för att nå framgångar inom din bransch? Då är Mindset FLOW det rätta programmet för dig!

Ur innehållet:

 • Hitta din balans
 • Energi och intensitet
 • Bildspråk
 • Medvetenhet
 • Flow

Förutom detta ingår:

 • 24 coachingsamtal via digiroom/zoom
 • 16 mentala ljudfiler + träningsprogram
 • Boken ”Mitt mentala mästerskap”
 • En övningspärm och träningsdagbok
 • Kontinuerlig sms-kontakt under programtiden

Freddie Roth

Mental Tränare & NLP Master Practictioner

NLP ger dig förståelsen för hur människan kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna in, på vilket sätt du bäst kan bemöta andra och nå fram till dina medmänniskor.

Som mental tränare använder jag mig av de värdefulla verktyg som NLP har.

Genom att använda dig av NLP och applicera det på ditt eget liv kommer du att markant öka din personliga och professionella effektivitet. Du får en djup och skarpsinnig kunskap om hur du och andra fungerar vilket hjälper dig att styra dit liv dit du vill och ger dig ett större inflytande på dina relationer.

NLP används framgångsrik inom idrott näringsliv, utbildning och personlig utveckling,

NLP fokuserar inte på vad du gör utan på hur du gör det.

Jag använder mental träning, coaching och NLP för att du ska uppnå dina mål!

Call Now ButtonBOKA DIREKT!