Träningsprogram

 

Muskulär vila 1

Kroppslig avslappning är inkörsporten till en större kontroll av den omedvetna delen av dig själv.

Självkänsla

Här får du arbeta med den kanske viktigaste faktorn i din självbild, nämligen din självkänsla. Genom affirmationer och bilder, kommer du förändra din attityd till dig själv.

Muskulär vila 2

Här fortsätter vi att slappna av i kroppens muskler – för att känna skillnaden i att vara spänd och avslappnad.

Självförtroende

Ditt självförtroende är ditt eget ansvar och verktyg för att uppnå dina mål och påverka det som händer. Här får du lära dig att bli mer säker på dig själv och kunna ställa upp för dig själv.

Mental vila 1

I denna del ska du få skaffa dig en alldeles egen mental plats, att vara på, trivas och känna dig hemma på.

Målbilder

Med hjälp av djärva och attraktiva målbilder som programmeras in på din mentala plats eller ditt mentala rum, får du energi, inspiration och mod som styrs både medvetet och omedvetet.

Mental vila 2

På din mentala plats, lär du dig att själv skapa ditt eget optimala och mentala sinnestillstånd.

Vision

Du skapar en personlig vision av dig själv i framtiden, en målbild som uttrycker ett livsmål hos dig. Något som du VERKLIGEN vill uppnå, där du har skapat en bättre tillvaro för dig själv och andra.

Jag publicerar mina ljudfiler genom:

Du kan även ladda ner eller köpa filerna här:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial