Träningsprogram

Muskulär Vila 1

Muskulär avslappning är inkörsporten till en större kontroll av den omedvetna delen av dig själv.

Självkänsla

Här får du arbeta med den kanske viktigaste faktorn i din självbild, nämligen din självkänsla. Genom affirmationer och bilder, kommer du förändra din attityd till dig själv.

Muskulär Vila 2

Här fortsätter vi att slappna av i kroppens muskler – för att känna skillnaden i att vara spänd och avslappnad.

Självförtroende

Ditt självförtroende är ditt eget ansvar och verktyg för att uppnå dina mål och påverka det som händer. Här får du lära dig att bli mer säker på dig själv och kunna ställa upp för dig själv.

Mental Vila 1

I denna del ska du få skaffa dig en alldeles egen mental plats, att vara på, trivas och känna dig hemma på.

Målbilder

Med hjälp av attraktiva målbilder som programmeras in på din mentala plats eller ditt mentala rum, får du energi, inspiration och mod som styrs både medvetet och omedvetet.

Mental Vila 2

På din mentala plats, lär du dig att själv skapa ditt eget optimala och mentala sinnestillstånd.

Vision

Du skapar en personlig vision av dig själv i framtiden, en målbild som uttrycker ett livsmål hos dig. Något som du VERKLIGEN vill uppnå, där du har skapat en bättre tillvaro för dig själv och andra.

Motivation

Motivation är din inre drivkraft, din vilja och önskan att uträtta någonting. Din vilja är starkt förknippad till ditt motiv och förstår du ditt varför, kommer du frigöra all den vilja, lust, tid och energi för att lyckas!

Målfokus

-Du har ett mål som du känner stor passion och engagemang för! Du accepterar verkligheten som den är, men har bestämt dig för att uppnå något i ditt liv som är viktigt för dig.

GRIT – Man kan definiera GRIT som ”en kombination av hängivenhet och uthållighet inför ett mycket viktigt mål”

Attityd

När du accepterar ditt ansvar för din egen attityd öppnar du dörren för förändring, personlig utveckling och inte minst möjligheterna att nyttja din obegränsade potential. Du kan själv välja din attityd för bästa resultat.

Beslutsamhet

-Du fattar ett medvetet beslut och håller fast vid det! Du vet att det mål du har satt upp för dig själv, betyder mycket för dig och du gör det som krävs för att uppnå det.

 

Känsla

Din förmåga att kontrollera och hantera dina tankar och känslor är avgörande för ditt resultat. Genom att Du, och inte yttre faktorer, tar kontroll över Ditt inre så lär du dig att själv bestämma dina egna reaktioner och sinnestillstånd.

Självdisciplin

 -Är din förmåga att få dig själv att handla oavsett sinnestillstånd.
Fast det tar emot arbetar du ändå framåt mot det liv du önskar, vill leva och den person du vill vara.

Tillstånd

Ditt sinnestillstånd avgör hur väl du möter livet som händer. Du kan träna dig i att välja ditt sinnestillstånd genom ditt kroppsspråk. Dina tankar påverkar din kropp, din kropp påverkar hur du tänker.

Uthållighet

-Är din förmåga att fortsätta handla oavsett dina känslor. Uthållighet är den egenskap som visat sig vara den mest avgörande för männsikor som uppnåt framgång oavsett område! 

JAG PUBLICERAR MINA LJUDFILER GENOM::

DU KAN ÄVEN LADDA NER LJUDFILERNA HÄR:

BOKA DIREKT!