Friskvårdsbidrag

”Mental träning som stresshantering”

Friskvårdsbidrag

Mental Träning som stresshantering

Mental Träning för ett bättre liv

Mental Träning handlar om dina mentala processer. Hur dina tankar, känslor och inre bilder påverkar ditt beteende och dagliga handlingar. Vi vet ju alla vad fysisk träning innebär, att vi regelbundet, långsiktigt och systematiskt tränar för att må, fungera och prestera bättre i vardagen.

”Mental träning som stresshantering” är godkänt av Skattemyndigheten som friskvård. Du kan alltså använda ditt friskvårdsbidrag för detta ändamål.

Mental Träning är ingen ny metod för att må bra, prestera och fungera bättre. Flera vetenskapliga studier har visat att regelbunden och systematisk Mental Träning bl. a. leder till, Ökad självkänsla och bättre självförtroende, förbättrad fysisk och psykisk hälsa, ökad självkännedom, mer positiv attityd till livet, minskad stress, bättre sömn, mer energi och lättare att ta beslut.

Om du har en anställning eller är sjukskriven från en anställning så kan du ha rätt till Friskvårdsbidrag för mina tjänster.

Många arbetsgivare har valt att erbjuda sin personal en extra löneförmån i form av Friskvårdsbidrag. Skatteverket godkänner för närvarande upp till 5000 kronor per  anställd och år som avdragsgill skattefri personalförmån, men beslutet att erbjuda  Friskvård och till vilket belopp är upp till varje arbetsgivare. Det är också din arbetsgivare som bestämmer vad de är villiga att låta dig använda ditt Friskvårdsbidrag till.

Mina avdragsgilla tjänster

Skatteverket accepterar bland annat följande av mina tjänster som avdragsgilla aktiviteter för Friskvård: COACHINGPAKET och MENTALA TRÄNINGSPROGRAM

OBS! Meddela mig så får du en specificerad faktura; ”Mental träning som stresshantering” att redovisa för din arbetsgivare eller som bokföringsunderlag om du är egen företagare. Du kan alltjämt göra en delbetalning via KLARNA på valfritt antal månader.

=

Mental Grundträning

A

Självbild och Målbild


>

Mental Styrketräning

BOKA DIREKT!