Mental träning är ett kraftfullt verktyg som kan användas i många sammanhang. Vi vet ju alla vad fysisk träning innebär. Att vi regelbundet, långsiktigt och systematiskt tränar för att må, fungera och prestera bättre. Mental träning fungerar på samma sätt.

Sedan Mental Träning grundades av Lars-Eric Uneståhl i slutet av 60-talet har mycket forskning gjorts omkring prestation. Vad är det som gör att en person kan prestera på topp och samtidigt må bra på vägen?

Forskning gjordes inom idrott, skolor och näringsliv. Till slut kom man fram till fyra (4) områden som var den gemensamma nämnaren. Dessa kom att kallas för SMAK-faktorer.

SMAK står för: Självbild, Målbild, Attityd och Känsla (den inre).

Självbilden – hur du ser på dig själv och hur din självkänsla och ditt självförtroende är. Hur ditt inre samtal låter.

Målbilden – vad har du fär mål? Är målet tydligt, attraktivt och konkret?

Attityd – hur ser du på livet? Din attityd är avgörande och ditt sätt att reagera på olika saker utgår från ditt tillstånd. Kan jämföras med ditt mindset.

Känsla – din förmåga att kontrollera och hantera dina tankar och känslor är avgörande för ditt resultat. 

Jag har sammanställt ett kraftfullt mentalt träningsprogram som utgår från just SMAK-faktorerna. Detta kommer att ge dig de bästa förutsättningarna för en ökad prestation samtidigt som du mår bra!

Programmet hittar du här

Skapa Ditt Bästa Jag!

 

BOKA DIREKT!