Inom mental träning arbetar vi mycket med tankar och känslor. Ibland blir resultatet inte riktigt det önskvärda. Du hittar inte riktigt den där goa känslan du är ute efter och eftersom du förmodligen försöker att tvinga fram den, kommer du att få motsatt verkan.

Ett sätt att reboota sig själv i detta sammanhang, att helt enkelt acceptera utgångsläget är att använda sig av ORKA-modellen.

Det är ett bra verktyg att använda när det handlar om acceptans och att kunna hantera det som för tillfället känns obehagligt. Modellen är framtagen av den mentala träningens grundare Fil.Dr Lars-Eric Uneståhl. ORKA modellen som överensstämmer med bl a Mindfulness har varit en viktig del av den mentala träningen genom alla år:

OBSERVERA – Du uttalar känslan för dig själv

REGISTRERA – Du registrerar känslan och symptomen

KONSTATERA – Du konstaterar att du just nu känner obehag

ACCEPTERA – Du accepterar utan att kämpa emot

Observera, Registrera, Konstatera och Acceptera UTAN att Värdera och Reagera. Genom att använda dig av ORKA – modellen kan du acceptera att du känner obehag för en viss situation och sedan gå vidare. Det gör det lättare för dig att inte fastna i en negativ känsla. Att inse att allt inte just nu är perfekt handlar om acceptans men att du ändå har förmågan att göra det bästa av situationen. Det handlar om din inställning och attityd. Du kan göra det bästa av det som är här och nu. Det är DU som har kontrollen. Det är DU bestämmer. Skriv ner och testa modellen. Berätta gärna hur det funkade…

BOKA DIREKT!