Paretoprincipen utvecklades 1896 av den italienske ekonomen Vilfredo Pareto. Han observerade att 80 % av marken i Italien ägdes av endast 20 % av befolkningen. Han observerade också att samma förhållande förelåg mellan växterna i hans trädgård. 20 % växterna bar 80 % av frukterna.

Enligt Paretoprincipen står alltså 20 % av orsakerna ofta för 80 % av verkan.

Med andra ord har en liten andel av orsakerna mycket större effekt än de andra. Principen är viktig att förstå eftersom det kan hjälpa dig att identifiera vilka initiativ du bör prioritera för att få allra störst effekt.

Generellt kan man säga att Partoprincipen utgår från:

  • 20 % av en växt bär 80 % av frukten.
  • 80 % av ett företags vinst kommer från 20 % av kunderna.
  • 20 % av spelarna ligger bakom 80 % av målen/poängen.

Paretoprincipen bygger på att 20 % av åtgärderna står för 80 % av resultaten. Om du har något slags arbete som kan delas upp i mindre delar kan Paretoprincipen hjälpa dig att identifiera vilken del av arbetet som har störst inflytande.

Produktivitet

Du kan använda 80/20-regeln för att prioritera de uppgifter som du måste få gjorda under dagen.

Tanken är att om du slutför 20 % av uppgifterna på din uppgiftslista uppnår du 80 % av den effekt som du är kapabel till just den dagen. Så för att maximera verkan, kan du identifiera vilka uppgifter som har störst effekt för dig att fokusera på under dagen.

För att göra det kan du skapa en lista över alla saker som ska göras under dagen. Identifiera sedan vilka av uppgifterna som får störst effekt.

80/20 regeln kan hjälpa dig att fatta de bästa besluten under en problemlösningsprocess. När det finns många olika orsaker till ett problem kan Paretoprincipen hjälpa dig att prioritera rätt lösningar.

Lycka till!

BOKA DIREKT!