Till alla mentala krigare där ute!

En av de viktigaste aspekterna av mental träning är – ett positivt mindset.

Att skapa ett positivt mindset handlar inte om att ignorera svårigheter eller utmaningar, tvärtom. 
Det handlar om att tro på sig själv och sina förmågor att ta sig an sina utmaningar.

Att arbeta med ditt mindset hjälper dig att hantera stress, öka din självkänsla och maximera din prestation.

Här kommer 3 tips från coachen:

1. Var medveten om dina tankemönster – Försök att upptäcka negativa tankar när de dyker upp och skifta sedan fokus till något som gynnar dig

2. Öva på självbekräftelse – Ge dig själv positiva bekräftelser dagligen: ”Jag är stark och hanterar alla utmaningar som dyker upp”

3. Sätt mål – När du vet vad du är på väg och att det är viktigt, skapar mening och riktning för dig.

Mental träning är en process som tar tid och kräver övning. Ingenting är gratis, men om du börjar NU! så är du på väg mot något bättre…

www.freddieroth.se

#mentalträning#mindset#mentalfokus#psykiskhälsa#självkänsla#motivation#prestation#prestationsångest#medition#yoga#freddieroth 

BOKA DIREKT!