Mindfulness innebär en medveten närvaro och uppmärksamhet på nuet, utan att döma. En viktig del av mindfulness är attityderna som man utvecklar och odlar genom sin praktik. Här är de sju centrala attityderna inom mindfulness:

1. Icke-dömande (Non-judging): Att observera utan att döma upplevelser som bra eller dåliga. Det handlar om att vara medveten om sina tankar och känslor utan att sätta etiketter på dem.

2. Tålamod (Patience): Att vara tålmodig med sig själv och processen. Förståelsen att saker och ting utvecklas i sin egen takt och att det inte finns någon brådska att nå någon specifik destination.

3. Nybörjarsinne (Beginner’s Mind): Att se på varje ögonblick som nytt och fräscht, som om man upplever det för första gången. Detta hjälper till att hålla sinnet öppet och mottagligt för nya upplevelser.

4. Tilltro (Trust): Att ha tillit till sig själv, sina känslor och sin intuition. Detta innebär att man litar på sin egen visdom och erfarenhet snarare än att alltid söka bekräftelse utifrån.

5. Icke-strävande (Non-striving): Att inte alltid sträva efter att förändra eller uppnå något specifikt. Istället handlar det om att vara närvarande i nuet utan att ha någon särskild agenda eller mål.

6. Acceptans (Acceptance): Att acceptera verkligheten som den är. Detta innebär att erkänna och vara medveten om det som händer i nuet utan att försöka förändra det.

7. Släppande (Letting go): Att släppa taget om tankar, känslor eller erfarenheter som vi klamrar oss fast vid. Det innebär att tillåta saker att komma och gå utan att hålla fast vid dem.

Genom att odla dessa attityder i sin mindfulnesspraktik kan man utveckla en djupare förståelse för sig själv och sitt förhållande till världen, vilket kan leda till ökad inre frid och välbefinnande.

Amor Fati

www.freddieroth.se

#mentalträning#mindset#mentalfokus#psykiskhälsa#självkänsla#motivation#prestation#prestationsångest#medition#yoga#freddieroth#mentalstyrka#mindtraining#självförtroende#attityd#grit#formula8#mentaltränare#nystart#newbeginning#självmedkänsla

 
BOKA DIREKT!